Kroz usluge koje pružamo, nastojimo da podržimo i usmerimo promene!

Psihološko savetovalište „Psihum“ nastalo je kao ideja. Ideja da je ljudima potrebno malo kako bi pomerili granice koje su sami sebi postavili i načinili promene, da je ljudima potrebno da sa nekim otvoreno razgovaraju, da kada ljudima date šansu, neminovno sledi razvoj. Ideja je postala cilj, cilj je postao plan a plan je postao realnost.