Psihoterapija predstavlja proces unapređenja mentalnog zdravlja i lečenja mentalnih i emocionalnih poremećaja putem razgovora. Ovakve razgovore vode obučena lica, odnosno psihoterapeuti.

 

Kako bi neko postao psihoterapeut nije dovoljno samo završavanje fakulteta psihologije, psihijatrije, pedagogije. Neophodna je i dodatna specijalistička višegodišnja licencirana edukacija u određenom terapijskom pravcu. Veliki broj ljudi koji dolaze na terapiju nemaju psihijatrijsku bolest tako da se nazivaju klijentima a ne pacijentima. Razgovori između psihoterapeuta I klijenta se nazivaju seansama. Seanse mogu biti usmerene na pojedince, parove ili grupe. Takođe, klijenti mogu biti deca, adolescenti kao i odrasli.

Kako je svaki klijent jedinstven, tako je I svaka terapijska seansa različita. Terapijski process, iako ima jasnu strukturu se uvek prilagođava potrebama I problemima koje ima klijent. Uglavnom, terapijski proces se sastoji iz redovnih seansi u trajanju od sat vremena u prostorijama savetovališta.

Blog na temu čestih zabluda u vezi psihoterapije možete pročitati klikom na link.

Tokom psihoterapije, klijent uči i stiče brojne uvide o sopstvenim stanjima i raspoloženjima, osećanjima, mislima i ponašanjima. Koristeći saznanja dobijena tokom psihoterapije, osoba usvaja zdrave veštine savladavanja problema i upravljanja stresom. Sem toga, klijenti uviđaju sposobnosti za promenu, eliminišu simptome problema koje su imali, oslobađaju se unutrašnjeg pritiska, bolje razumeju svoje stanje, ovladavaju adekvatnim socijalnim veštinama, definišu svoje ciljeve I slično.

Psihoterapija neće učiniti da neka neprijatna situacija nestane, ali će klijentu dati snagu da se na zdraviji način nosi sa njom i da oseća veće zadovoljstvo sobom i sopstvenim životom. Treba ipak znati da terapija nije neki magični lek, već proces koji pomaže da pronađete kapacitet za poboljšanje unutar sebe samih.

Problemi sa kojima se klijenti javljaju su najrazličitiji. Od poremećaja u ponašanju, preko depresije, anksioznosti, fobija, strahova pa do problema na emotivnom ili socijalnom planu.

Usluge savetodavno terapijskog rada se dele na:

  • Individualni savetodavno-psihoterapijski rad
  • Savetodavno-psihoterapijski rad sa parovima
  • Grupni Savetodavno-psihoterapijski rad