Radionice koje organizuje savetovalište „Psihum“ tematski su organizovane i podrazumevaju rad u malim grupama na definisane termine. Teme radionica su „razvoj komunikacionih veština“, „emocionalna pismenost“, „stress managment“, „postavljanje ciljeva“ i sl.

 

Pored pojedinačnih radionica, „Psihum“ organizuje i pakete radioncica poput paketa „Student PLUS“ usmerenog na razvoj veština potrebnih studentima i slične. Raspored naših radionica možete pronaći u Kalendaru aktivnosti.

Usluge u okviru radionica su:

  • Pojedinačne radionice
  • Paketi radionica