Psihološko savetovalište „Psihum“ nastalo je kao ideja. Ideja da je ljudima potrebno malo kako bi pomerili granice koje su sami sebi postavili i načinili promene, da je ljudima potrebno da sa nekim otvoreno razgovaraju, da kada ljudima date šansu, neminovno sledi razvoj.

 

Ideja je postala cilj, cilj je postao plan, a plan je postao realnost.

Danas, psihološko savetovalište „Psihum“ okuplja tim psihologa, psihoterapeuta, psiholoških savetnika, psihijatara i psihodijagnostičara. Svima nam je zajednička ideja o ljudskim potencijalima.

Kroz usluge koje pružamo, nastojimo da podržimo i usmerimo promene!