Mit:
Samo ludi ljudi idu na psihoterapiju.

Realnost:
Netačno. Ljudi dolaze na pishoterapiju iz raznoraznih, svakodnevnih razloga. Neki traže psihoterapiju kako bi prevazišli probleme sa depresijom, anksioznošću, zavisnošću. Drugi žele da se bolje nose sa promenama u životu i svakodnevnim problemima. Ljudi traže pomoć psihoterapeuta kako bi naučili da balansiraju sa zahtevima roditeljstva ili na primer kako da se nose sa stresom.

Mit:
Terapija traje dugi niz godina ili čak doživotno.

Realnost:
Trajanje procesa je individualno jer se svako kreće kroz proces na drugačiji način. Istraživanja pokazuju da oko 75% klijenata završi sa procesom terapije u periodu od tri do šest meseci.

Mit:
Psihoterapija je jako skup proces.

Realnost:
Cenu psihoterapije određuje socio-ekonomski status klijenta kao i opšte ekonomsko stanje u državi. Začudiće vas informacija da je cena seanse obično niža od cena u frizerskom salonu.

Mit:
Razgovor sa članom porodice ili prijateljem može biti podjednako efektivno kao i razgovor sa psihoterapeutom.

Realnost:
Podrška članova porodice i prijatelja je jako važna i bitna. Međutim, psihoterapeut može da ponudi mnogo više. To su ljudi koji imaju godine specijalističke edukacije, treninga i iskustva što ih čini ekspertima u razumevanju i radu sa komplesknim problemima. Tehnike koje terapeuti koriste su razvijane decenijama i bazirane na istraživanjima i iskustvima velikog broja stručnjaka.

Mit:
Knjige o samopomoći su podjednako efikasne kao i psihoterapija.

Realnost:
Knjige o samopomoći mogu biti efikasne. Problem je u tome što su ove knjige univerzalno pisane i postoji dosta ljudi kojima takav pristup rada nije od pomoći. Psihoterapija je individualno krojena i tehnike koje se koriste birane su tako da odgovaraju tipu problema i karakteru osobe sa kojom se radi.

Mit:
Psihoterapeuti će za svaki problem koji imate jednostavno kriviti roditeljske postupke iz detinjstva.

Realnost:
Jedan deo terapije jeste posvećen traženju uzroka problema u detinjstvu i bitnim događajima tokom odrastanja. Ove informacije mogu pomoći boljem razumevanju problema i odabiru tehnika za rad. Ostatak terapije je posvećen promena