Verujemo u ljudski potencijal. Potencijal da se misli, potencijal da se donose odluke i potencijal da se menja. Upravo ta vera okupila nas je u tim usmeren na promenu.

 

Ideja je postala cilj, cilj je postao plan, a plan je postao realnost.

Danas, nakon 5 godina od osnivanja psihološko savetovalište „Psihum“ okuplja tim psihologa, psihoterapeuta, psiholoških savetnika, psihijatara i psihodijagnostičara. U našem stručnom timu nastojimo da, ekpertizama u različitim oblastima, pronađemo najadekvatniji metod i način za ostvarivanje lične promene svakog klijenta. Rastemo i menjamo se zajedno na putu ka autentičnosti.