Psihoterapija predstavlja proces unapređenja mentalnog zdravlja i lečenja mentalnih i emocionalnih poremećaja putem razgovora. Ovakve razgovore vode obučena lica, odnosno psihoterapeuti.

 

Kako bi neko postao psihoterapeut nije dovoljno samo završavanje fakulteta psihologije, psihijatrije, pedagogije. Neophodna je i dodatna specijalistička višegodišnja licencirana edukacija u određenom terapijskom pravcu. Veliki broj ljudi koji dolaze na terapiju nema psihijatrijsku bolest tako da se nazivaju klijentima, a ne pacijentima. Razgovori između psihoterapeuta i klijenta se nazivaju seanse. One mogu biti usmerene na pojedince, parove ili grupe. Takođe, klijenti mogu biti deca, adolescenti kao i odrasli.
Kako je svaki klijent jedinstven, tako je i svaka terapijska seansa različita. Terapijski proces, iako ima jasnu strukturu se uvek prilagođava potrebama i problemima koje ima klijent. Uglavnom, terapijski proces se sastoji iz redovnih seansi u trajanju od sat vremena u prostorijama savetovališta.
Blog na temu čestih zabluda u vezi psihoterapije možete pročitati klikom na link.

Tokom psihoterapije, klijent uči i stiče brojne uvide o sopstvenim stanjima i raspoloženjima, osećanjima, mislima i ponašanjima. Koristeći saznanja dobijena tokom psihoterapije, osoba usvaja zdrave veštine savladavanja problema i upravljanja stresom. Sem toga, klijenti uviđaju sposobnosti za promenu, uspostavljaju kontrolu nad simptomima, oslobađaju se unutrašnjeg pritiska, bolje razumeju svoje stanje, ovladavaju adekvatnim socijalnim veštinama, definišu svoje ciljeve i slično.
Treba ipak znati da terapija nije magični lek, već proces koji pomaže da pronađete kapacitet za poboljšanje unutar sebe samih, da se na zdraviji način nosite sa situacijama i osetite veće zadovoljstvo sobom. Psihoterapija neće učiniti da neka neprijatna situacija nestane, ali će klijentu dati snagu da se na zdraviji način nosi sa njom i da oseća veće zadovoljstvo sobom i sopstvenim životom.
Problemi sa kojima se klijenti javljaju su najrazličitiji. Od poremećaja u ponašanju, preko depresije, anksioznosti, fobija, strahova pa do problema na emotivnom ili socijalnom planu.

Usluge savetodavno terapijskog rada se dele na:

  • Individualni savetodavno-psihoterapijski rad
  • Savetodavno-psihoterapijski rad sa parovima
  • Grupni Savetodavno-psihoterapijski rad